Werking

Expeditie De Stad is ontstaan uit Antwerpen Averechts. Onze organisatie zet zich al meer dan 25 jaar in om de bezoeker het leven in de stad te laten ontdekken. In al zijn facetten, kleuren en geuren. Met verhalen over wonen en werken in de stad. In voeling met de kleine en grote veranderingen die er plaats vinden. Steeds op zoek naar de waarden van stedelijk leven, ook op plaatsen die niet voor de hand liggen.

In 1986 zijn we gestart met één wandeling in de Sint-Andrieswijk. Al snel volgden andere wandelingen, o.m. in de wijken Stuivenberg, Zurenborg, Zuid, Eilandje ... Begin jaren negentig namen we mee het initiatief van het project 'Stad aan de Stroom'. Het 19de-eeuwse havengebied werd het onderwerp van wandelingen, fiets- en bustochten. In opdracht van Antwerpen '93 organiseerden we vernieuwende stadsbezoeken, waarbij het hoofdaccent altijd lag op stedelijke ervaring en actualiteit.

Met deze ervaring konden we ons verder professioneel uitbouwen tot een volwaardig bureau voor stadsbezoeken. We groeiden uit tot een team van een veertigtal gidsen en konden ons aanbod uitbreiden en diversifiëren, zowel voor groepen als voor individuele deelnemers. Uitschieters waren daarin de dagarrangementen rond diverse culturen, maar ook de daguitstappen rond de Antwerpse fifties, de ontwikkeling van de haven en de verdwenen polderdorpen. Sinds jaren gaan ook heel wat schoolklassen uit het basis- en secundair onderwijs met ons op stap. Voor deze groepen bestaat een aangepast programma.

Voor specifieke evenementen, zoals de jaarlijkse Open Monumentendag, maken we wandelingen op maat. Daarnaast organiseerde Antwerpen Averechts verschillende projecten: tentoonstellingen, theaterhappenings en lezingen. Zij versterken de blik op de stad op een doelgerichte manier en plaatsen de stad in een cultureel perspectief. Hierdoor ontstaat een binding tussen cultureel erfgoed en wijkontwikkeling.

BOOK NOW