Word vriend

Vrienden van Expeditie De Stad nemen deel aan ons individueel programma tegen een vriendenprijs! U krijgt gedurende een jaar een korting van € 5 op alle wandelingen uit ons individueel programma. Dit aanbod vindt u op onze website onder de rubriek “Kalender”. Maar dat is niet alles. Eén keer per jaar organiseren we voor onze vrienden een exclusieve en gratis activiteit.

Wat betaalt u voor een volledig jaar? € 35 per persoon of € 60 voor 2 personen die op hetzelfde adres wonen

Schrijf het juiste bedrag over op het rekeningnummer van Expeditie De Stad BE82 0011 6645 1268 met vermelding “vriend van EDS”. De vriend-van-formule start vanaf die datum. Uw genummerde lidkaart ontvangt u met de post.

BOOK NOW