Geschiedenis

1984-1989: een kritische actiegroep gidst

In 1986 startte Antwerpen Averechts met een wandeling in de Sint-Andrieswijk. Ze stelde de leefbaarheid van de verkommerde wijken rond de historische binnenstad aan de kaak. De daaropvolgende jaren volgden er ook wandelingen in wijken als Stuivenberg, Zurenborg, of Seefhoek ( eruit) . Gidsen vroegen aandacht voor het potentieel van negentiende-eeuwse stadswijken en voor de meer kwaliteitsvolle inrichting van de stedelijke ruimte en voorzieningen. Actualiteit en leefbaarheid stonden centraal. 

1990-1995: evolutie naar professionele stadsrondleidingen-met-visie

Begin jaren negentig engageerde de organisatie zich in grote stedelijke projecten als Stad aan de Stroom (1990) en Antwerpen ’93 - culturele hoofdstad van Europa (1993). Wandelingen trachten het contact het de ontvolkte wijken en gebieden langs de Schelde te herstellen: het Eilandje, de Kaaien, het Zuid. Het 19de-eeuwse havengebied werd het voorwerp van wandelingen, fiets- en bustochten.
In opdracht van Antwerpen '93 organiseerde Antwerpen Averechts vernieuwende stadsbezoeken, met het hoofdaccent op stedelijke ervaring en actualiteit vooral in de 19 de eeuws wijken.. De vereniging groeide uit tot een professioneel organisatiebureau voor stadsbezoeken, zowel voor individuele deelnemers als groepen. Antwerpen Averechts nam vrij snel 20 procent van de cultuurtoeristische markt van stadswandelingen voor zich, en bereikte met meer dan 1600 stadsverkenningen jaarlijks meer dan 30.000 deelnemers.

1996-2000: organisator van publieksprojecten rond stedelijkheid

Vanaf het midden van de jaren negentig legde Antwerpen Averechts zich op vraag ook steeds vaker op publieksprojecten toe, met de stad, stedelijkheid en architectuur als voorwerp. Projecten als ‘Zwemmen in een monument’ (1997), ‘Tien scholen in Stuyvenberg’ (1999) of ‘Febbekak’’ (2000) hadden een cultuurhistorische inslag en legden een brug tussen erfgoed en stadsontwikkeling. De tentoonstelling ‘Antwerpen in de ban van de grootmachten’ (1999) - over de stedenbouwkundige invloed van opeenvolgende grootmachten in Antwerpen - werd met de European Heritage Award bekroond.

2001-2005: stadspartner

Na de eeuwwende volgden meer projecten, vaak in samenwerking met stedelijke partners: ‘Coiffeurs van ‘t stad’, ‘Mélange d’Anvers’, ‘l’Amour Toujours’, ‘Alle Antwerpenaars’. Ook culturele diversiteit werd een thema. In 2001 ontving de vereniging voor haar hele programma de eerste prijs voor Cultureel Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap. Antwerpen Averechts werd tevens genomineerd voor de diversiteitsprijs van de stad Antwerpen.

2006-2013: experimenteercel

De erkenning en subsidiëring binnen het kunstendecreet van de Vlaamse overheid stimuleerden de oprichting van een experimentele cel in de organisatie. ‘cityLabo’ legt zich sedertdien toe op stadsprojecten die aspecten van stedelijkheid op een frisse, vernieuwende wijze tot bij breed publiek brengen: ‘Stadsverkenningen’ (2006, in het kader van Wintervuur, Antwerpen Open), Toren Tours (2006, in het kader van Hoger/Higher/Plus Haut, Antwerpen Open), Salons van e Stad (2006, 2007, 2008, pleinproject en stadsverkenningen tijdens Antwerpen Autovrij), ...
In dezelfde periode voegde Antwerpen Averechts met cityLabo enkele vernieuwende stadswandelingen tijdelijk aan haar repertoire toe, die het karakter van een ‘wandeling’ ver overstegen: ‘t Eerste Kwartier’ (2007-2008, in samenwerking met de Rotterdamse wijk Katendrecht), ‘In het spoor van de toekomst’ (2008), ‘Ik wil in de straten verdwalen’ (2011), ‘Kant en Wal’ (2008-2009), ‘Mijn haven mijn thuis’ (2012), ‘Volle Petrol’.
‘Kinderen van de Craen’ was een reeks verhaalmonologen rond havenberoepen, in samenwerking met het MAS.
Met ‘Stadsrepublieken’ introduceerde cityLabo een nieuwe format die de traditionele lezing vervangt. Burgers en experten komen in een ontdekkend moment bijeen in een kritisch-genuanceerd debat rond een stedelijk issue.

Sinds enige jaren verleent Antwerpen Averechts ook jaarlijks zijn medewerking aan de Dag van de Architectuur en de Open Monumentendag. In partnerschap met het Vlaams Architectuur Instituut (VAi) verzorgt Antwerpen Averechts architectuur-rondleidingen in de Singel en gidsbeurten voor tentoonstellingen.

2014-2016 : van informatieve stadswandelingen naar ontdekkende stadsverkenningen

Antwerpen Averechts werkte aan een verdere vernieuwing van zijn stadswandelingenaanbod. Hedendaagse stadsbeleving vergt verdergaande stappen op het spoor van stadservaring en -ontdekking. Er kwamen ook meer vragen van groepen met een specifieke, vaak professionele interesse: studiebureaus, bedrijven, lokale overheden en studenten uit binnen- en buitenland waar we graag op ingaan.

2017- : van Antwerpen Averechts naar Expeditie De Stad

BOOK NOW