Mijn haven, mijn thuis?

De verhouding tussen Antwerpen en zijn haven is een turbulente geschiedenis van aantrekking en afstoten, van wederzijdse versterking en af en toe ook van afwijzing. Een jaar lang gingen we, in samenwerking met het Museum aan de Stroom, bij grote en kleine erfgoedzorgers op zoek naar materiaal om dit complexe verhaal vorm te geven.
Uiteindelijk resulteerde dat in een ‘reisgids' doorheen de Collectie Antwerpen waar ook een luister-cd bijhoort, een aantrekkelijk doe-boekje voor kinderen en een dagvullende busuitstap door stad en haven.

14 scènes uit het huwelijksleven van haven en stad.
... dat is de ondertitel van het boek 'Mijn haven, mijn thuis?'. Veertien plekken in de stad waar de Collectie Antwerpen het verhaal vertelt van de relatie en de wederzijdse beïnvloeding tussen woonstad en economische haven, van Cockerill Hoboken in het zuiden tot Lillo Fort in het noorden.

De veertien scènes voeren je telkens naar een andere Antwerpse plek die van belang was of is in de evolutie van haven en stad. Samen vormen ze een grillig parcours doorheen de Antwerpse districten. In elke scène maak je kennis met een aantal Antwerpse erfgoedcollecties. We trachtten op onze zoektocht af te wijken van de platgetreden paden die naar de grote musea leiden en klopten regelmatig aan bij minder gekende, intrigerende erfgoedzorgers.

Deze publicatie is in de eerste plaats een kijk- en leesboek, maar je kan het ook als een reisgids gebruiken en er één grote auto- of fietstocht mee maken. Of je beperkt je per uitstap tot één of twee locaties.

Luister-cd
Als aanvulling bij het kijk- en leesmateriaal vind je ook een luister-cd in dit boek, met daarop een mozaiek van echte en fictieve stemmen. De ‘echte' stemmen behoren toe aan erfgoedzorgers die aan de tand gevoeld worden omtrent hun werking of honderduit praten over een ‘troetelstuk' in hun collectie. De fictieve stemmen brengen sterke momenten uit het verleden van de havenstad opnieuw tot leven.

Stromend water
Op basis van het grote-mensenboek maakten onze partners van ‘de kleine expeditie' een bijzonder vlot leesbaar en fraai geïllustreerd doe-boekje voor kinderen van 10 tot 12 jaar dat de titel 'Stromend Water' meekreeg en dat de jonge lezers met allerlei ‘lastige' vragen bestookt ivm het begrip erfgoed en de bezochte locaties. Je kan van je erfgoedrally dus probleemloos een gezellige familie-uitstap maken.

Praktisch
Het boek + cd en kinderboekje werden uitgegeven door BAI en zijn te koop in de MAS bookshop, de Antwerpse boekhandels en via onze organisatie.

Prijs
Het boek + cd en het kinderboekje worden samen te koop aangeboden aan € 25, apart kost het boek + cd € 22,50 en het kinderboekje € 7,50.

BOOK NOW