Zuid in beweging

We bewegen ons in het Zuiden van de stad tussen geschiedenis en toekomst, tussen oud en nieuw, tussen bekend en verrassend. In dit deel van Antwerpen gebeurt heel wat. Werken, wonen, studeren, winkelen, ontspannen, cultuur en natuur van vroeger en nu lopen in mekaar over. Vertrekkend op de Troonplaats wandelen we via de nieuwe campus van de Karel de Grote Hogeschool verder langs de rand van de stad tot waar het duurzame Nieuw Zuid verrijst om dan te eindigen aan de Gedempte Zuiderdokken.

Nieuw Zuid is de projectnaam voor het gebied tussen het Kiel en het Zuid, van aan de Scheldekaaien tot aan de Konijnenwei. Sinds de sloop van het goederenstation Antwerpen-Zuid in 1965 lag het gebied er verlaten bij. De renovatie in 2007 van het voormalige goederenstation - nu Bank J. van Breda & co (Conix Architects) - vormde een eerste impuls voor herontwikkeling van de site, samen met de bouw van het nieuwe Justitiepaleis (Richard Rogers) in 2006. 

De stad gebruikt deze ruimte om een ambitieus stadsuitbreidingsproject te realiseren en om de verwachte bevolkingsgroei en meteen een tekort aan openbare voorzieningen en groen in de zone op te vangen. Het wordt een combinatie van ongeveer 2.000 woningen, winkels, horeca, openbare voorzieningen, groen en kantoren. Met het oog op een co2-neutrale stad in 2050 opteerde Antwerpen voor een duurzame wijk met langzaam autoverkeer en een fiets- en voetpadennet. Water- en energievoorziening worden collectief. De realisatie wordt over 15 jaar gespreid.
 

Praktische info

Vertrekplaats: Troonplaats

Einde: Gedempte Zuiderdokken (Waalse / Vlaamse kaai)

Te voet: maximum 20 personen per gids

Met de fiets: maximum 15 personen per gids

Prijs: € 120 (2 uren)

Reserveer