Linkeroever

Van modernistische woonblokken tot hechte stadswijk

Tijdens het Interbellum was de Antwerpse Linkeroever nog het voorwerp van internationale ontwerpwedstrijden en prestigieuze projecten. Hoogbouw langs grote verkeersassen domineerde de stadsuitbreiding van de jaren vijftig. Die modernistische inslag tekent tot op vandaag de wijk. Voor veel inwoners van de stad Antwerpen is Linkeroever onbekend terrein. Het is wel een deel van de stad maar toch ‘aan de andere kant van het water’.

Op dit moment ondergaat Linkeroever een grondige facelift: 

  • De woonblokkenwijk Europark kreeg een nieuwe, verkeersluwe verkeersas waarrond zich een aantal woon-, zorg-, cultuur-, onderwijs- en kinderopvang-voorzieningen concentreren. Het InterGenerationeel project LinkerOever (IGLO) maakt de heterogene wijk sociaal samenhangender. 
  • Het ontwikkelingsproject Regatta voorziet nabij het Galgenweel, het grootste zeilmeer van Vlaanderen, in 450 woningen, 1100 appartementen, kantoren en winkels. Langsheen het meer verrijst een wijkpark van 12 hectare, naar ontwerp van het Italiaanse architectenduo Secchi & Vigano. 
  • Het Sint-Annabos (96 ha) werd samengevoegd met Middenvijver (30 ha) en Burchtse Weel. De drie gebieden vormen samen een groene ring rond het westen van de stad. Een aantal ingrepen moet ze meer integreren tot een aaneensluitend natuurgebied met ruimte voor sport en recreatie.
  • In 2016 lanceerde de Antwerpse stadsbouwmeester Christian Rapp een internationale ideeënwedstrijd voor Linkeroever met de bedoeling een grondige kennismaking mogelijk te maken met een gebied dat een goede plek kan zijn voor een nieuw soort stedelijkheid. 

De gidsen van Expeditie de Stad nemen u graag mee op sleeptouw - te voet of met de fiets - door dit groene, open, soms chaotische maar verrassende stuk Antwerpen en lichten de unieke positie toe van Linkeroever in het verleden, heden en toekomst.

Praktische info

Vertrek: Ingang voetgangerstunnel op de Linkeroever (F. Van Eedenplein)

Einde: Europapark

Te voet: maximum 20 personen per gids

Met de fiets: maximum 15 personen per gids

Met de fiets: maximum 15 personen per gids

Prijs: € 120 (2 uren)

Reserveer