De woning van Braem

Renaat Braem (1910 - 2001): controversieel architect, visionair, totaalkunstenaar. Een gevaarlijke bolsjeviek en beeldenstormer, volgens sommigen. De enige ruimtelijke theoreticus van belang die België ooit gekend heeft, volgens anderen. In ieder geval: hij droomde van een 'bevrijde' klassenloze wereld en was ervan overtuigd dat zijn architectuur daar een wezenlijke rol in kon spelen.

De geestelijke vader van de Antwerpse politietoren en de Kielse ‘pootblokken' bouwde zijn eigen huis en atelier in Deurne in de jaren vijftig. Het huis, dat ondertussen een museum geworden is, vormt een mooie synthese van zijn modernistisch gedachtengoed.

U kunt dit bezoek ook koppelen aan:

  • een wandeling in de buurt waarin interessante modernistische gebouwen en wijken belicht worden, o.m. de Unitaswijk
  • een verkenning van de Arenawijk aan het Fortje in Deurne, één van de meest spraakmakende sociale realisaties van Braem :

    In 1960 kreeg Renaat Braem de opdracht voor een nieuwe woonwijk toegewezen op het gebied van 'het Fortje' in Deurne. Braem zag het groot. Centraal in zijn studies standen het oude legerfort, dat hij al in 1958 had omgevormd tot een cultuur-en sportcentrum en het aanpalende plein. Die twee elementen vormden de kern van een uitgestrekte woonwijk waar woontorens en laagbouw elkaar zouden afwisselen. Van dit plan werden slechts een paar elementen gerealiseerd. De ontwerpen voor de laagbouw kregen in 1966-71 een vertaling in de woonblokken in de groene zone achter de Arenahal.

    Braem blikte later met eerder positieve gevoelens op deze realisatie terug en dat heeft dan vooral met de versmelting van zijn artistiek en architecturale aspiraties te maken: "... Ik meen dat het uiteindelijk op Deurne Fortje is dat ik de juiste oplossing vond: de architectuur nam er zelf de vorm aan die volgens de bestemming de juiste was: een bloem die uit de zon opbloeit, bloemen die uit de sterren opbloeien, een bloem die dwars door twee hoofden groeit, alle symbolen van liefde en geluk."

Deze uitgebreidere stadsverkenningen duren in totaal 2 1/2 uur.

Praktische info

Vertrek: Ingang Braemhuis, Menegemlei 23 in Deurne

Einde: idem

Prijs: € 10 per persoon (enkel de woning) - € 15 per persoon (woning + uitbreiding Arena of omgeving)

Min. 8 - max. 12 deelnemers / gids.

Geen bezoek mogelijk op zondag!

Reserveer