De Duitse wijk rond het Harmoniepark

Sinds eind mei 2021 vindt u de stadsloketten van Antwerpen in het nieuwe districtshuis in het Harmoniepark. Een mooie gelegenheid om de geschiedenis van deze buurt, die vroeger bekend stond als 'de Duitse hoek' beter te leren kennen.

Hoewel niet de grootste buitenlandse gemeenschap was de ‘Duitse kolonie‘ van Antwerpen rond 1900 beslist de meest zichtbare. De grootste instroom zien we vanaf 1863 met de afkoop van de Scheldetol die internationaal werd gesteund. Duitse families streken niet alleen in Antwerpen neer. Maar nergens was de verwevenheid met het Belgische leven zo groot als in Antwerpen. De families integreerden zich in het culturele leven, zorgden voor sportinfrastructuur en deden volop aan liefdadigheidswerk. Een Duitser in Antwerpen kon voor alles van zijn eigen cultuur in Antwerpen terecht. De drijvende kracht achter dit netwerk waren gefortuneerde kooplui en ondernemers. Deze wandeling vertelt het verhaal van de zeer begoede families die zich rond het Harmoniepark vestigden.

Praktische info

Start aan het districtshuis in het Harmoniepark

Einde Albertpark

Duur: 2 uur

Prijs voor prive tour: € 125

Maximum 20 personen per gids

Reserveer

BOOK NOW